ברוכים הבאים,יעל יעוץ עסקי והדרכה פיננסית

יעוץ עסקי והדרכה פיננסית, שירותי הדרכה למנהלת חשבונות , הטמעת מערכות הנהלת חשבונות ,אימון עסקי ואישי

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי,בהתאם לנסיבותיו האישיות

מנהלת חשבונות יעל לקסר
הנהלת חשבונות והדרכה