טיפ מקצועי

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי,בהתאם לנסיבותיו האישיות